U.S.A | EUROPE | JAPAN
 • 分 子 式:
 • 分 子 量:
 • 外      观: 微黄色或淡黄褐色粉末
 • 别      名:
 • 纯      度:
 • 储存条件: 0-5
 • 运输条件: 室温
搜索产品
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 硫化氢 > -SulfoBiotics- PEG-PCMal
-SulfoBiotics- PEG-PCMal
货号: SB20

蛋白质巯基标记试剂
CAS号:
规格
价格
到货期
1mg650期货
1mg*104050期货

 • 产品特性
 • 相关资料
 • Q&A
 • 参考文献